Ερωτηματολόγιο Πελατών

Ερωτηματολόγιο Πελατών

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Επάγγελμα
 • Τηλέφωνο
 • E-mail
 • Έχετε Πρόγραμμα Σύνταξης?
 • ΝΑΙ      ΟΧΙ     
 • Έχετε Ασφαλιστήριο Υγείας;
 • ΝΑΙ      ΟΧΙ     
 • Έχετε άλλα ασφαλιστήρια εσείς και η οικογένειά σας;
 • ΝΑΙ      ΟΧΙ     
 • Εάν ναι, ποιά:
 • Αστικής Ευθύνης
 • Πυρός
 • Νομική Προστασία
 • Αν το εισόδημά σας ήταν 1.000 Ευρώ το μήνα, πόσα χρήματα θα ήσασταν διατεθημένοι να αποταμιεύσετε για τη σύνταξή σας;