Ασφάλιση Αυτοκ/του

Η ασφάλιση αυτοκινήτου καλύπτει την αστική ευθύνη του κυρίου, του κατόχου και οποιουδήποτε νομίμου οδηγού για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που προξενούνται σε τρίτους κατά την κυκλοφορία του αυτοκινήτου. Επίσης εκτός από την αστική ευθύνη προς τρίτους καλύπτει και ζημιές στο ίδιο το όχημα από διάφορους κινδύνους που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.
Σε ποιους απευθύνεται
Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου απευθύνεται σε κάθε ιδιώτη ή επιχείρηση που είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε οχήματος που κινείται επί του εδάφους, με τη βοήθεια μηχανικής ή ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξάρτητα αριθμού τροχών.
Τι καλύπτει
Η Ασφάλιση Αυτοκινήτου καλύπτει τις υποχρεωτικές καλύψεις:

 • Σωματικές Βλάβες έναντι Τρίτων :€500.000
 • Υλικές Ζημίες έναντι Τρίτων :€100.000
 • Προαιρετικά καλύπτονται οι παρακάτω κίνδυνοι:
 • Πυρκαγιά
 • Πυρκαγιά από Τρομοκρατικές Ενέργειες
 • Πυρκαγιά από Στάσεις, απεργίες
 • Ολική και Μερική Κλοπή
 • Ζημιές από Φυσικά Φαινόμενα
 • Ίδιες Ζημιές οχήματος (Μικτή)
 • Ίδιες ζημιές από τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ίδιες Ζημιές από κακόβουλες ενέργειες
 • Ίδιες ζημίες από στάσεις, απεργίες
 • Θραύση Κρυστάλλων
 • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα
 • Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς
 • Αστική Ευθύνη εκ του μεταφερόμενου φορτίου
 • Αστική Ευθύνη εντός φυλασσομένων χώρων
 • Αστική Ευθύνη κατά την μεταφορά
 • Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια
 • Νομική Προστασία Οχήματος
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού ή/και Ιδιοκτήτη
 • Ενοικίαση Αυτοκινήτου
 • Προστασία Bonus Malus

Πόσο Κοστίζει
Το κόστος είναι κατά περίπτωση. Για την τιμολόγηση λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες όπως η χρήση του, η φορολογική ισχύς, οι το ιστορικό ζημιών, η ηλικία του οδηγού, τα μέτρα προστασίας, η αξία του κ.ο.κ.