Ασφάλιση Σπιτιού

Το σπίτι σας, το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο, είναι εκτεθειμένο καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Στην Addvalue μπορείτε να ασφαλίσετε σωστά την οικοδομή και το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε απρόοπτο θα μπορούσε να συμβεί, χρησιμοποιώντας τα ποιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης κατοικιών που είναι διαθέσιμα στην Ασφαλιστική Αγορά.
Σε ποιους απευθύνεται
Απευθύνεται στους ιδιοκτήτες αλλά και στους ενοικιαστές μονοκατοικιών και διαμερισμάτων που χρησιμοποιούνται είτε για κύρια είτε για εξοχική κατοικία και επιθυμούν εξασφάλιση από κάθε πιθανό κίνδυνο με χαμηλό κόστος.
Τι καλύπτει
Το ασφαλιστήριο κατοικίας καλύπτει την οικοδομή, το περιεχόμενό της, Κοσμήματα και Χρήματα που βρίσκονται σε πακτωμένο χρηματοκιβώτιο, Έργα Τέχνης, το περιεχόμενο της θυρίδα σας στην τράπεζα,  τα αντικείμενα που βρίσκονται στο ύπαιθρο ή κάτω από υπόστεγα, αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί στην εξωτερική πλευρά της κατοικίας, τα εξωτερικά βοηθητικά κτίσματα.
Περιλαμβάνει, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε, μία ή περισσότερες από τις παρακάτω καλύψεις:

  • Πυρκαγιά, Κεραυνό, Έκρηξη από κάθε αιτία, Καπνό, Βραχυκύκλωμα, Ζημιές στον λέβητα.
  • Τρομοκρατικές Ενέργειες, Στάσεις, Απεργίες, Κακόβουλες Βλάβες.
  • Ζημιές από Θύελλα, Καταιγίδα, Χιόνι, Χαλάζι, Πλημμύρα, Θραύση ή Διαρροή  σωληνώσεων – δεξαμενών – εγκαταστάσεων ύδρευσης – κλιματισμού - αποχετεύσεως.
  • Κλοπή και Ζημιές στα ασφαλιζόμενα αντικείμενα κατά την διάρκεια της κλοπής.
  • Πρόσκρουση οχήματος, Πτώση αεροσκαφών, Θραύση καθρεπτών και τζαμιών, Αλλοίωση τροφίμων.
  • Αποκομιδή ερειπίων, Έξοδα προσωρινής στέγασης, Έξοδα μετακομίσεως, Απώλεια ενοικίων, Αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων.
  • Αστική ευθύνη έναντι τρίτων.
  • Σεισμός (Πυρκαγιά και Δόνηση), Ολίσθηση, Καθίζηση.
  • Νομική Προστασία, Ταξιδιωτική Ασφάλιση.