Για Ιδιώτες

Ασφαλιστικά Προϊόντα για Ιδιώτες

Τα ασφαλιστικά μας προϊόντα καλύπτουν το πλήρες φάσμα των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Ασφάλιση Υγείας

Εξασφαλίζει εσάς και την οικογένεια σας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος


Ασφάλιση Σπιτιού

Εξασφαλίζει εσάς και την οικογένεια σας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.


Ασφάλιση Zωής

Η Ασφάλιση Ζωής ανήκει στην κατηγορία των ασφαλιστικών προϊόντων.


Ασφάλιση Αυτοκ/του

Εξασφαλίζει εσάς και την οικογένεια σας, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.


Απώλεια Εισοδήματος

Η ασφάλιση αυτή έχει σκοπό να αποκαταστήσει το εισόδημα που χάνει ο ασφαλισμένος, όταν από ατύχημα ή ασθένεια δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα από το οποίο ζει.


Σύνταξη

Το Συνταξιοδοτικό ανήκει στην κατηγορία των αποταμιευτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για έναν αποταμιευτικό λογαριασμό που το τελικό συσσωρευμένο ποσό δίνεται στον ασφαλισμένο τμηματικά δηλαδή με μορφή σύνταξης ή εφάπαξ ή ακόμη σε συνδυασμό εφάπαξ και σύνταξης.


Ασφάλιση Κατοικίας

Το σπίτι σας, το πιο πολύτιμο περιουσιακό σας στοιχείο, είναι εκτεθειμένο καθημερινά σε πολλούς κινδύνους. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλεί ψυχολογικό και οικονομικό κόστος. Στην Addvalue μπορείτε να ασφαλίσετε σωστά την οικοδομή και το περιεχόμενό της για οποιοδήποτε απρόοπτο θα μπορούσε να συμβεί, χρησιμοποιώντας τα ποιο σύγχρονα πακέτα ασφάλισης κατοικιών που είναι διαθέσιμα στην Ασφαλιστική Αγορά.


Παιδικό Αποταμιευτικό

Το Παιδικό Αποταμιευτικό ανήκει στην κατηγορία των αποταμιευτικών προγραμμάτων. Πρόκειται για έναν αποταμιευτικό λογαριασμό που το τελικό συσσωρευμένο ποσό δίνεται στο παιδί για να χρηματοδοτήσει τις σπουδές του, την επαγγελματική και οικογενειακή του αποκατάσταση.


Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής

Από τις 13/1/2000 με το νόμο 2743/99, η ασφάλιση των σκαφών αναψυχής έγινε υποχρεωτική. Στον νόμο εντάσσονται όλα τα σκάφη που έχουν μήκος πάνω από 7 μέτρα καθώς και όλα τα ταχύπλοα. Με το ασφαλιστήριο σκαφών καλύπτονται τόσο η εκ του νόμου υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης όσο και η ζημιές που θα γίνουν στο ίδιο το σκάφους.


Αστικής Ευθύνης

Η Αστική Ευθύνη δημιουργήθηκε βάση της αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βάση του αστικού κώδικα. Ο σεβασμός της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της ατομικής περιουσίας των τρίτων είναι υποχρέωση κάθε ατόμου. Οποιαδήποτε παράβαση αυτής της αρχής επισύρει ευθύνες για τον παραβάτη. Η θεμελιώδης αρχή βρίσκεται στο εξής ρητό : " Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει".


Ταξιδιωτική Ασφάλιση

Η Ταξιδιωτική Ασφάλιση είναι πρόγραμμα που προστατεύει εσάς και την οικογένειά σας κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού.


Παροχές Οδικής Βοήθειας

Η οδική βοήθεια παρέχεται 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο, σε περίπτωση που το ασφαλισμένο όχημα ακινητοποιηθεί από τροχαίο ατύχημα, μηχανική ή ηλεκτρική βλάβη.


Νομική Προστασία

Οι νόμοι και οι διατάξεις που σχετίζονται με την άσκηση των δικαιωμάτων σας είναι πολύπλοκοι. Το δίκαιό σας βρίσκεται συνεχώς σε κίνδυνο. Ακόμη και αν δικαιωθείτε, συχνά θα πρέπει να ακολουθήσετε χρονοβόρες διαδικασίες που δεν κοστίζουν μόνο χρόνο αλλά και πολλά χρήματα, γιατί οι δίκες είναι και αβέβαιες και δαπανηρές. Δικηγόροι, πραγματογνώμονες και δικαστικά έξοδα πρέπει να πληρωθούν. Κανένας δεν εργάζεται σήμερα δωρεάν.