Συμβουλές

Συμβουλές

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, παρακάτω θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες αλλά κυρίως πρακτικές συμβουλές που σχετίζοντια με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και που τις συναντάτε καθημερινά στη ζωή σας.

Τι να κάνετε από το σπίτι σας

• Ενημερώστε την Ασφαλιστική σας Εταιρία και συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
• Το Όχημά σας πρέπει να το δει Πραγματογνώμονας
• Δικαιολογητικά για τον Διακανονισμό και την Πληρωμή της Ζημίας

Ενημερώστε την Ασφαλιστική σας Εταιρία και συμπληρώστε την Υπεύθυνη Δήλωση Ατυχήματος
Φιλικός Διακανονισμός

Πως εφαρμόζεται σε περίπτωση ατυχήματος
Το σύστημα Φιλικού Διακανονισμού καθιερώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή από την 01.05.2000 με κοινή συμφωνία αρχικά 35 ασφαλιστικών εταιριών - μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, οι οποίες κάλυπταν ασφαλιστικά το 92% του ασφαλισμένου στόλου οχημάτων στην Ελλάδα. Σήμερα (2005) συμμετέχουν στο σύστημα 34 Εταιρίες - Μέλη, οι οποίες καλύπτουν το 95 % του στόλου.
Έντυπο Φιλικής Δήλωσης

Το Έντυπο Φιλικής Δήλωσης κατευθύνει και διευκολύνει με το περιεχόμενό του τους εμπλεκόμενους σε ατυχήματα οδηγούς, ώστε να ανταλλάξουν τα στοιχεία τους και τα στοιχεία των οχημάτων τους. Επίσης, τους δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να περιγράψουν με ακρίβεια τις συνθήκες του ατυχήματος χωρίς να εμπλέκονται με συζητήσεις και πιθανές διενέξεις σχετικά με την υπαιτιότητα για το συμβάν.
Φροντίδα Ατυχήματος

Σε περίπτωση εμπλόκής σας σε τροχαίο ατύχημα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό οποιαδήποτε ημέρα και ώρα τηλεφωνήστε αμέσως στο τηλεφωνικό κέντρο αναγγελίας ζημίας, που αναγράφεται στο συμβόλαιο σας.
Το αυτοκίνητο και οι Λακκούβες

Από ποιον να διεκδικήσω αποζημίωση;
Τι πρέπει να προσέξουμε

Τι Πρέπει να Προσέξουμε στη Μικτή Ασφάλιση Αυτοκινήτου
Όταν η ασφάλιση αφορά αποκλειστικά και μόνον τις υποχρεωτικές καλύψεις αστικής ευθύνης έναντι τρίτων εξαιτίας της πρόκλησης υλικών ζημιών και σωματικών βλαβών από την κυκλοφορία του ασφαλισμένου οχήματος, κατά κανόνα δεν προκύπτει κανένα πρόβλημα όσο αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων, οι οποίοι είναι σε γενικές γραμμές γνωστοί και κατανοητοί σε όλους.
Η Απαλλαγή

Συγκεκριμένα αναφέρουμε το θέμα της απαλλαγής που προβλέπεται στα σχετικά συμβόλαια.
Πρόκειται για ένα συμφωνημένο ποσό, μέχρι το οποίο δεν ενεργοποιείται η κάλυψη και υποχρεούται ο ίδιος ο ασφαλιζόμενος να καλύψει την προκαλούμενη ζημία. Το ποσό της απαλλαγής αποτελεί παράμετρο υπολογισμού του ασφαλίστρου.
Η Πραγματική Αξία

Επίσης ο ασφαλιζόμενος πρέπει να δείξει ιδιαίτερη επιμέλεια στο θέμα της αξίας του ασφαλιζομένου οχήματος, η οποία εύλογο είναι να αναπροσαρμόζεται κάθε έτος ώστε να ανταποκρίνεται πάντα στην πραγματικότητα.
Για να είναι πλήρης η αποζημίωση πρέπει απαραιτήτως να έχει ασφαλιστεί το όχημα στην πραγματική του αξία και να έχει καταβληθεί το ασφάλιστρο που αναλογεί.
Ασφαλιστική Κάλυψη & Ζημίες από Ρυμουλκούμενο Όχημα

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει όταν κανείς έλκει με το όχημά του ρυμουλκούμενα όπως είναι π.χ. τα τρέιλερ με βάρκες, τα τροχόσπιτα, κ.λ.π. είναι το εξής:
Τι συμβαίνει σε περίπτωση που προξενηθεί ατύχημα από το ρυμουλκούμενο χωρίς τη συμμετοχή του οχήματος που το έλκει; Είμαι υποχρεωμένος να αποζημιώσω τον ζημιωθέντα ή αντίστροφα θα με αποζημιώσει η ασφαλιστική Εταιρία του οδηγού-ιδιοκτήτη του υπαίτιου οχήματος που έλκει το ρυμουλκούμενο; Το ρυμουλκούμενο χρειάζεται ξεχωριστή ασφάλιση;
Πως να μειώσετε το κόστος της ασφάλειας του αυτοκινήτου σας

Κάθε εξάμηνο ή έτος θα πρέπει να κάνετε μια έρευνα αγοράς ώστε να βρείτε τις πιο συμφέρουσες προσφορές. Μπορεί η ανανέωση της ασφάλειας που ήδη έχετε να είναι η πιο εύκολη επιλογή αλλά δεν σας παρέχει απαραίτητα τα περισσότερα οφέλη.
Επιλογή προαιρετικών καλύψεων για την ασφάλεια αυτοκινήτου μου.

Υπάρχουν διάφορες προαιρετικές καλύψεις στην αγορά, που διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία και που σου παρέχουν πολλές επιλογές .Θα πρέπει λοιπόν να διερευνήσεις τις επιλογές που έχεις στη διάθεσή σου αλλά και για να είσαι βέβαιος για το πακέτο καλύψεων που επιλέγεις . Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει να μην περιορίζεσαι στη σύγκριση ασφαλίστρων, χωρίς ταυτόχρονα να συγκρίνεις την έκταση της κάλυψης που θα έχεις.
Κερδίστε χρόνο και χρήμα συγκρίνοντας όλη την αγορά